[MINH HUỆ 15-11-2011] Trang web Civil Beat (Civilbeat.com) tự mô tả mình là tổ chức tin tức lớn nhất chuyên đưa tin về những sự kiện dân sự ở Hawaii. Gần đây trang web này đã đăng ba bài về các cuộc kháng nghị của Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh APEC mới đây ở Honolulu. Dưới đây là đường dẫn đến các bài viết.

Bài viết của Civil Beat về cuộc biểu tình của Pháp Luân Công gần nơi diễn ra Hội nghị APEC

http://www.civilbeat.com/articles/2011/11/10/13746-falun-gong-delivers-apec-message-to-china/

Một nhóm học viên Pháp Luân Công tập trung để phản đối cuộc bức hại mà nhóm đang phải đối mặt ở Trung Quốc trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Honolulu.

Các phóng viên Trung Quốc sẽ không đưa tin về những cuộc kháng nghị của Pháp Luân Công

http://www.civilbeat.com/articles/2011/11/12/13815-chinese-journalists-wont-report-on-falun-gong-protests/

Một phóng viên gốc Hoa sống ở Haiwaii giải thích làm sao cô biết các phóng viên Trung Quốc đến từ Đại Lục sẽ không đưa tin về những cuộc kháng nghị của Pháp Luân Công.

Đoạn phim Civil Beat quay cảnh biểu tình của Pháp Luân Công gần nơi diễn ra Hội nghị APEC

http://www.civilbeat.com/articles/2011/11/12/13795-video-apec-2011-hawaii-falun-gong-protest/

Đoạn băng quay trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC mới đây ở Honolulu cho thấy cảnh một nhóm học viên Pháp Luân Công tập trung để phản đối cuộc bức hại mà nhóm phải đối mặt ở Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/11/15/129490.html
Đăng ngày 18-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share