[MINH HUỆ 31-05-2007] Có một câu ngụ ngôn, “Yêu quốc gia, yêu đất nước là nơi trốn lánh cuối cùng của nhà độc tài.” Câu nói này áp dụng đúng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày nay. Ngày nay mà các lý tưởng của cộng sản đã thất bại, ĐCSTQ dùng đến chiêu bài ‘yêu quốc gia, yêu đất nước’. ĐCSTQ nói về tái hồi sinh mệnh đất nước. Điều đó có nghĩa là gì? Đó có nghĩa chăng là làm giàu? ĐCSTQ cũng nói về ‘yêu đất nước’. Làm sao một người dân yêu đất nước mình? Phải chăng yêu Đảng đồng nghĩa với yêu đất nước?

ĐCSTQ là rất tài giỏi để tìm lý do biện hộ. Ví dụ, khi các nước Tây phương chỉ trích ĐCSTQ, nó cho rằng các đất nước Tây phương là những lực lượng nghịch chống Trung Quốc. Khi người Trung Quốc ở hải ngoại lên án ĐCSTQ, nó cho rằng những người này không yêu Trung Quốc. Kỳ thật, đó chính là ĐCSTQ mà đã làm tất cả các điều xấu. Guồng máy quốc gia và các cơ sở chính phủ là những dụng cụ của nó trong việc thực hành các tội lỗi của nó. Sự chính yếu bên sau tất cả các tội ác đều luôn là chính ĐCSTQ.

ĐCSTQ hữu ý đem hai quan niệm về Trung Quốc hoà lẫn với ĐCSTQ. Trung Quốc là đồng nghĩa với ĐCSTQ. Chúng dụng tuyên truyền dẫn dân chúng tin rằng yêu Trung Quốc tức là yêu ĐCSTQ, và ngược lại chỉ trích ĐCSTQ là tấn công vào chính đất nước. Đó là mưu đồ của ĐCSTQ. Ngày nay, khi ĐCSTQ tuyên truyền yêu đất nước hoặc yêu nước, mục đích của nó là làm cho những người yêu nước thành ủng hộ viên mù quáng của Đảng, bất kể hậu quả lên trên chính đất nước của mình. Nó biến những người dân yêu nước thành những con chốt của ĐCSTQ. Tuy nhiên, sự thật vẫn ở đó, ĐCSTQ không là Trung Quốc. Đó là một cái đảng chính trị tà ác mà cố trong tuyệt vọng nắm chặt bàn tay sắt của nó trên dân chúng.

Là một đảng chính trị, ĐCSTQ chưa bao giờ có đăng ký, và như vậy nó là một đảng bất hợp pháp nói về mặt pháp lý. ĐCSTQ không đi theo Đạo hay trời, là các quan niệm được tôn thờ từ ngàn năm tại Trung Quốc. Đối với ĐCSTQ, luật pháp không là gì khác hơn là một dụng cụ để nó sử dụng trên dân chúng. Nó không bao giờ có ý định tự kỷ luật mình trong luật pháp, kỳ thật nó luôn vượt lên trên các luật pháp.

Còn về chế độ ĐCSTQ? ĐCSTQ là một chế độ độc tài. Nó không bao giờ có được bầu cử một cách dân chủ dưới chế độ ĐCSTQ, như vậy chế độ không bao giờ được thật sự nhìn nhận bởi dân chúng Trung Quốc. ĐCSTQ chống trời, chống đất và chống vũ trụ. Sự cai trị của ĐCSTQ không cách nào là được chỉ định hoặc cho phép bởi trời. Con người không nhìn nhận nó, Trời cũng không nhìn nhận nó. Vậy ai nhìn nhận nó? Không ai cả. Nó chỉ thổi phòng nó lên và nói cho nó. Nó tạo ra một số luật để tuyên bố nó là chân chính.

ĐCSTQ là một đảng bất hợp pháp. Chế độ ĐCSTQ là một chế độ bất hợp pháp. Nó bức hại dân chúng Trung Quốc trong một thời gian lâu. Nó nhìn nhận và ký tên những hiệp ước bán nước và đưa cho Nga nhiều mảnh đất lớn rộng của Trung Quốc. ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc. Cách nay vài năm trong một ‘hiệp ước gọi là thân thiện’ với Nga, ĐCSTQ không những chính thức nhìn nhận Nga nắm lấy phần đất Trung Quốc trong thời Triều nhà Thanh, nhưng cũng cho đất để trao đổi với chính phủ Nga sự giúp đỡ của chính phủ Nga trong việc bức hại những người dân Trung Quốc ở hải ngoại khi cần.

Có thể nào ĐCSTQ đại diện cho đất nước Trung Quốc? Không. Văn hoá truyền thống Trung Quốc trải qua năm ngàn năm lịch sử của đất nước Trung Quốc. Chỉ văn hoá truyền thống Trung Quốc là có thể đại diện cho đất nước Trung Quốc. Cái lý tưởng vật chất, vô thần, và văn hoá đảng là hoàn toàn không phù hợp với văn hoá Trung Quốc mà đã được trời cấp xuống. Như vậy, cho sự sống còn của chính nó, ĐCSTQ đã không chừa một cố gắng nào để tiêu huỷ văn hoá truyền thống Trung Quốc và căn cội của đất nước Trung Quốc. ĐCSTQ là kẻ thù của đất nước Trung Quốc!

ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, nói chi là cho đất nước Trung Quốc. ĐCSTQ là một tà giáo với những tà tín và một tổ chức dấu tay dựa trên sự dối gạt và vũ lực để sống còn. ĐCSTQ là một chế độ tội ác mà bao gồm tôn giáo và nhà nước.

Ngày nay dân chúng Trung Quốc đều sợ ĐCSTQ. Dân chúng tại Trung Quốc đều sợ nó, và dân chúng tại Đài Loan đều sợ nó. Dân chúng Trung Quốc hải ngoại cũng sợ nó. Tại sao họ bị sợ? Vì ĐCSTQ là một con quỉ. Nó không ngừng trước sự tà ác nào. Tại sao chúng ta không hợp lực để tiêu trừ nó? Tại sao chúng ta phải sống dưới cái bóng của nó?

Làn sóng ngày nay rời bỏ ĐCSTQ là một cách rất hay để giải quyết vấn đề ĐCSTQ. Mọi người đều có thể tham gia. Một ai mà cảm thấy trách nhiệm với Trung Quốc hoặc với đất nước Trung Quốc nên tham gia vào nó. Mỗi ai mà cảm thấy có trách nhiệm với chính mình nên tham gia vào đó. Khi vấn đề ĐCSTQ được giải quyết xong, các vấn đề của Trung Quốc và các vấn đề của đất nước Trung Quốc cũng sẽ được giải quyết. Điều này bao gồm vấn đề Đài Loan, các vấn đề văn hoá và đạo đức Trung Quốc, các vấn đề kinh tế, các vấn đề môi trường, và tất cả các loại vấn đề xã hội. Nó là một vấn đề có liên can đến mọi người. Nếu chúng ta không giải quyết cái vấn đề căn bản nhất, thì không có cách gì giải quyết tất cả các vấn đề khác.

Làn sóng thoái Đảng là một hành trình để cho người dân thức giác, tái hồi đạo đức, giải thể văn hoá đảng, và tái sinh văn hoá truyền thống. Tái sinh văn hoá truyền thống là điểm khởi đầu cho tái sinh đất nước Trung Quốc.

Ngày xưa, Moses dẫn người Do thái rời Ai cập để tìm giải thoát cho mình khỏi thống khổ và đạt lại tự do. Ngày nay là thời mà dân chúng Trung Quốc và đất nước Trung Quốc tự giải thoát mình khỏi sự điều khiển của con tà linh ĐCSTQ và tìm lại mình. Chúng ta sẽ tìm lại văn hoá và đức tin của chính chúng ta, và tìm lại tự do và phẩm cách của chúng ta.

Làn sóng thoái ĐCSTQ là quan trọng hơn là giải thể ĐCSTQ, đó là cứu đất nước Trung Quốc.

Làn sóng thoái ĐCSTQ và giải thể ĐCSTQ là nhất định thành công. Sự phồn thịnh của Trung Quốc và sự tái sinh của đất nước Trung Quốc sẽ nhất định được thực hiện.

Ngày 30 tháng Năm 2007

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/31/155934.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/6/20/86950.html

Đăng ngày 03-07-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share