Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2007] Có phải sự phá tan ÐCSTQ sẽ phải đi đến một cuộc chiến tranh đẫm máu như đã xảy ra trước đây trong lịch sử khi một chế độ cũ bị lật đổ?

Câu trả lời là không.

Hầu hết nhân dân Trung Quốc rất chán ghét chế độ ÐCSTQ, nhưng không thể làm gì được. Khi nghĩ đến việc quét sạch chế độ ÐCSTQ, họ lập tức nghĩ đến một cuộc chiến tranh đẫm máu, tàn sát sẽ không tránh khỏi được, và tìm đâu ra một lực lượng hùng hậu để đánh bại ÐCSTQ. Họ nghĩ rằng vì các loại vũ khí hiện đại có tầm sát hại khủng khiếp, nếu có một cuộc nội chiến xảy ra, thì dân lành sẽ là nạn nhân chính của cuộc chiến này.

Chế độ ÐCSTQ rất rành về sự suy nghĩ này và lợi dụng chúng. Chúng tuyên truyền rằng “Sự ổn định là ưu tiên hàng đầu”. Có nghĩa rằng nếu bạn có ý lật đổ chế độ ÐCSTQ, nó có nghĩa rằng một cuộc chiến lớn sẽ tàn phá Trung Quốc, vì thế không ai được quyền hành động và chấp nhận chính thể độc tài này.

Nhưng điều đó là sai. ÐCSTQ giật quyền hành bằng bạo lực và nó giữ quyền hành cũng bằng bạo lực. Nhưng người xưa nói rằng “Thắng tất cả chỉ khi nào thắng lòng dân. Mất tất cả nếu mất lòng dân”.

Hôm nay, chế độ ÐCSTQ không thể làm được điều gì về những chọn lựa từ lòng dân, mặc dầu nó có thể hàng triệu binh lính.

Ðây là cách ôn hoà nhất để giải thể chế độ ÐCSTQ mà chính nó cũng không tưởng tượng nổi.

Sự tan rã ôn hoà của cựu Liên bang Xô viết là một ví dụ tốt cho nhân dân Trung Quốc. Mười lăm năm đã trôi qua và những quốc gia đó đã càng ngày càng tốt đẹp hơn. Xin nhớ rằng những quốc gia đó cũng đã từng bị điều khiển bởi những quân đội hùng mạnh của chế độ cộng sản. Ngay cả người Tây phương cũng rất ngạc nhiên về sự sụp đổ rất nhanh chóng của các quốc gia cộng sản đó.

Hiện nay, có đến 23 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, chế độ không dám nhắc đến trong công chúng. Vì chúng biết rằng một khi chúng phê bình những người ly khai một cách công khai, nhân dân Trung Quốc sẽ biết sự thật về sự thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và họ sẽ ủng hộ và đi theo làn sóng thoái Đó. Không cần biết là chúng nghĩ gì và làm gì, ÐCSTQ không thể nào được lòng dân ủng hộ một lần nữa. Ngoài ra, chế độ ÐCSTQ sẽ không tìm thấy một lý do chính đáng này để phê bình sự thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì quyền tham gia hay rút khỏi được ấn định rõ ràng trong hiến pháp của ÐCSTQ. Thậm chí nó không dám nói rằng việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc được tuyên bố là bịa đặt. Nó biết rằng đại đa số đảng viên của ÐCSTQ rất muốn ly khai, ngoại trừ một thiểu số trục lợi của thể chế độc tài này.

Mặc dầu hầu hết mọi người đều muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách dùng bí danh, nó phản ảnh được lòng căm phẫn của mọi người đối với đảng. Trong tương lai gần đây, càng nhiều người sẽ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng tên thật. Những tin tức về thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dần dần được dư luận nhắc đến. Sự phát triển này tiến triển mạnh hơn là dự đoán. Vì thế chúng ta tin rằng sự giải thể ÐCSTQ bằng đường lối ôn hoà đang trở thành sự thật. Nhân dân Trung Quốc đang chờ đến ngày đó.

Ðối với nhân dân Trung Quốc, thì đây là sự chọn lựa của lương tri, một sự chọn lựa giữa thiện và ác, một sự chọn lựa cho các thế hệ tương lại.

Lịch sử đã chứng tỏ rằng sức mạnh của từ bi và nhân tính là cao cả và mạnh hơn tất cả những bạo lực và thù hận.

Hỡi những thiện nhân, hãy tẩy sạch những sợ hãi về ÐCSTQ trong tâm các bạn, hồi sinh lại lương tâm và lòng can đảm của các bạn, và chọn cho cuộc đời và tương lai của các bạn một con đường thênh thang rộng lớn và bao kính hơn.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/3/157869.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/7/18/87800.html

Đăng ngày 28-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share