[MINH HUỆ 25-3-2007] Có một trưởng tù tại Trại Tù miền Bắc Trung Quốc trước gọi là Ruộng Dầu (bây giờ là Trại Tù sở Cảnh sát Jizhong). Tôi rất quen thuộc với anh và thường nói chuyện với anh về Pháp Luân Công bị bức hại, và tất cả các lý do biện hộ cho cuộc bức hại là bị ĐCSTQ chế tạo. Lúc bấy giờ, anh ta cảm thấy rất bối rối và không biết nên tin vào đâu vì điều mà truyền hình phát ra đều hoàn toàn khác với điều mà tôi đã nói với anh ta. Sau đó, anh ta tiết lộ với tôi nguồn gốc câu chuyện tuyên truyền về “Ma Jianmin tự mổ bụng để tìm Pháp Luân.” ĐCSTQ dùng tận lực bức hình Ma Jianmin chết như một khí cụ tuyên truyền để ngôn luận chống lại Pháp Luân Công.

Ma Jianmin bị bệnh tâm thần. Y không tỏ ra triệu chứng trong một vài năm trước cái chết ghê gớm và bất ngờ của y. Đồng thời, y rất thích về tập khí công. Tuy nhiên, y không tập trung vào một môn tập nào cả. Y tập tất cả các môn phổ thông lúc bấy giờ. Tổng cộng, y tập hơn mười loại khí công. Sau này, Pháp Luân Công được truyền bá đến Ruộng Dầu Bắc Trung Quốc. Ma Jianmin đổi sang tập Pháp Luân Công. Pháp Luân Công nhấn mạnh vào việc học Pháp, tu Tâm Tính, và tập trung vào một phương pháp tập luyện thôi. Điều đó rất khó cho một người mà trước đã có bệnh tâm thần. Giáo lý của Pháp Luân Công đặc biệt cấm những người như vậy tập Pháp Luân Công.

Một ngày, Ma Jianmin ở nhà một mình. Khi các người trong gia đình của y trở về nhà, họ khám phá rất nhiều máu trên đất, và Ma Jianmin được tìm thấy chết trong phòng tắm. Bụng của y bị mổ cắt, và ruột rà rớt ra ngoài. Gia đình y tức thời báo cáo tình trạng cho cảnh sát và giao cơ thể của y cho phòng cấp cứu của Tổng Y viện Ruộng Dầu Bắc Trung Quốc, nơi mà bụng y được may lại.

Sở Cảnh Sát rõ ràng biết rằng Ma Jianmin chết một mình ở nhà, và không ai biết tại sao y tự mổ bụng. Nhưng, để hợp tác với quyết định của Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, để vuốt ve Bộ Công An, và để “đóng góp, ” Sở Cảnh sát chế tạo ra câu chuyện của y và nói rằng Ma Jiamin đã “tự mổ bụng để tìm Pháp Luân.”

Đó là nguồn gốc của tin đồn “Ma Jianmin tự mổ bụng để tìm Pháp Luân”

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/25/151395.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/4/5/84232.html

Đăng ngày 30-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share