Đông Na (Dong Na), ký giả của Minh Huệ (www.minghui.org)

[MINH HUỆ 23-5-2005] Ngày 22 tháng Năm 2005 Pháp Luân Đại Pháp tâm đắc thể hội tại Gia nã Đại được tổ chức tại Hội trường của Đại học Toronto. Khoảng 1500 học viên Đại Pháp từ khắp thế giới đến tham dự đại hội. Vào khoảng 10:30 giờ sáng, Sư phụ tôn kính của chúng ta đích thân đến và dạy Pháp trong quảng 30 phút. Trước khi cuộc khủng bố bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, Sư phụ dạy Pháp cho học viên cũng tại nơi này. Trong hội chia sẻ kinh nghiệm này, có hơn 10 học viên từ Gia nã Đại và Mỹ quốc chia sẻ sự hiểu biết và kinh nghiệm của họ trong tiến trình tu luyện trong thời Chính Pháp.


Sư phụ tới Pháp hội giảng Pháp

Các học viên lên nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng các hình thức khác nhau để chứng thực Đại Pháp. Các học viên tham gia trong công tác truyền thông kể ra những chuyện từ những góc độ khác nhau để làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sanh qua sự hợp tác nhau như cùng một thể. Họ cũng diễn tả các học viên được thăng tiến cách sao trong sự tu luyện của họ trong quá trình đó. Một số học viên mà làm việc cho chi nhánh truyền thông Toronto với tư cách là thông tín viên, đại diện thương mãi và người phụ trách cũng chia sẻ kinh nghiệm của họ trong quá trình tạo dựng và điều hành truyền thông. Một học viên Toronto thay mặt cho ban biên tập đưa ra bàn cách họ vượt thoát những quan niệm cá nhân để khuyến khích lẫn nhau. Họ đã đăng hơn 190 bài trong 3 tháng ngắn ngủi để phơi bày những sự lừa gạt của đảng tà ác và quét sạch con ma tà ác của Đảng Cộng sản. Một học viên khác chia sẻ kinh nghiệm của chị ta trong việc truyền bá rộng rãi tin tức của ‘chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc’ đến công chúng Trung quốc qua điện thọai. Một học viên Tây phương chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức một cuộc Triển lãm hội họa Chân Thiện Nhẫn. Một học viên Tây phương khác chia sẻ kinh nghiệm của chị ta trong việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Sri Lanka và tham gia một Pháp hội. Chị cũng nói về sự truyền bá rộng rãi Pháp Luân Đại Pháp tại Sri Lanka. Một học viên Toronto đại diện cho nhóm cứu trợ chia sẻ sự hiểu biết và kinh nghiệm của họ trong việc cứu trợ các cô nhi học viên Pháp Luân Công. Chị cũng kể những câu chuyện rất cảm động cách sao bẻ gảy sự an bài của cựu thế lực từ góc độ kinh tế để thực hiện một buổi trình diễn hợp tấu hầu kêu gọi sự chú ý của xã hội.


Học viên chia sẻ tâm đắc thể hội

Đến trưa, một số học viên nói về cảm tưởng và nhận thức của họ khi nghe Sư phụ giảng Pháp. Một học viên nói Sư phụ có nhắc lại trong bài Pháp giảng rằng trước khi cuộc khủng bố bắt đầu, Sư phụ có nói với các học viên tại Pháp hội Chicago 1999, “Chỉ cần giữ được tâm bất động, chư vị sẽ có thể đối xữ tốt với mọi tình huống.” Câu “giữ được tâm chư vị bất động” chính là chỉ sự kiên định và vững bền trong đức tin của mình. Nó không có nghĩa là e dè không đi tới trước khó nạn tà ác và không làm những gì mà học viên Đại Pháp cần phải làm. Một học viên khác tin rằng Chính Niệm trong sạch là điều quan trọng nhất cho một người để có thể vượt qua được sáu năm khủng bố tà ác nhất. Chính Niệm như vậy vượt qua tất cả những lợi lộc vật chất và giúp cho học viên Đại Pháp kiên định vượt qua những khó nạn to lớn nhất.

Một học viên nói khi nhắc lại lời Pháp giảng của Sư phụ, rằng khi cuộc khủng bố mới bắt đầu, tà ác thực hiện những cuộc tiêu hủy lớn lao. Sau đó, để tránh bị dân chúng chỉ trích, tà ác giữ một bộ mặt thanh bình và không báo cáo về vấn đề này trên các kênh thông tín của nó nữa, cả cho dù cuộc khủng bố thật sự vẫn còn vô cùng nghiêm trọng. Đồng tu này cho rằng bản chất của Đảng Cộng sản Trung quốc là tà ác nhất, và như vậy nếu như Đảng không bị hoàn toàn tiêu hủy, cuộc khủng bố sẽ không thể chấm dứt. Sự thật, làn sóng người thoái Đảng đã làm cho các tay cọc của Đảng Cộng sản Trung quốc vô cùng khiếp sợ.

Một học viên cho rằng sự tu luyện tự thân cho tốt là rất quan trọng, vì lịch sử đã ban cho các học viên một sứ mệnh lớn lao. Sư phụ nói rằng các đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất cho mỗi con người ta trên thế giới để được cứu độ.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/23/102466.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/5/23/61126.html.

Dịch ngày 27-5-2005, đăng ngày 29-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share