[MINH HUỆ 09-05-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 6 thành phố hoặc quận huyện ở 5 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 11 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

513d0643c5bf56a6ec0db80822cd5927.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Ích Phân bị giam giữ
2. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Mạnh Phàm Cầm bị giam trong trung tâm tẩy não
3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ bị bắt giữ
4. [Trùng Khánh] Ba học viên bị sách nhiễu
5. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Đỗ Tĩnh bị sách nhiễu
6. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dịch Thục Anh bị sách nhiễu
7. [Thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ] Ba học viên bị sách nhiễu

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Ích Phân bị giam giữ

Bà Trương Ích Phân đang bị giam ở trong Trại tạm giam Số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân.

2. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Mạnh Phàm Cầm bị giam trong trung tâm tẩy não

Bà Mạnh Phàm Cầm bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trên đường phố. Bà bị cảnh sát của Đồn Công an Bát Đại Hạp ở quận Thị Nam bắt giữ vào khoảng ngày 17 tháng 2 năm 2022. Bà Mạnh bị giam gần 3 tháng tại một trung tâm tẩy não ở số 32, đường Thường Châu, quận Thị Nam.

3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ bị bắt giữ

Ngày 7 tháng 5 năm 2022, bà Từ đã bị cảnh sát của Đồn Công an đường Thái Vũ bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại cộng đồng dân cư địa phương (cộng đồng dân cư Trung Hải Thủy Ngạn ở quận Tịnh Nguyệt). Nhà của bà đã bị lục soát.

4. [Trùng Khánh] Ba học viên bị sách nhiễu

Khoàng 10 giờ sáng ngày 24 và ngày 25 tháng 4 năm 2022, bà Đổng Quốc Hội đã bị sách nhiễu tại nhà riêng. Vài người của đồn công an địa phương và ủy ban khu phố đã kéo tới nhà bà và cảnh cáo bà không được ra ngoài và nói chuyện về Pháp Luân Công.

Khoảng 8 giờ tối ngày 24 tháng 4 năm 2022, sáu người của Đồn Công an Huyên Hoa và Ủy ban khu phố đường Thắng Lợi đã kéo tới nhà bà Lưu Nguyên Học. Bởi bà Lưu không có ở nhà nên họ đã gọi chồng bà về mở cửa. Họ lục soát nhà và tịch thu hai tấm áp phích trên tường cùng hai mặt dây chuyền có thông tin Pháp Luân Công và danh bạ điện thoại của bà Lưu.

Cảnh sát của Đồn Công an Huyên Hoa còn kéo tới nhà bà Thẩm Quang Tú và hỏi bà Thẩm có tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công hay không và có phân phát chúng hay không.

5. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Đỗ Tĩnh bị sách nhiễu

Ngày 7 tháng 5 năm 2022, cảnh sát của Đồn Công an Quan Nhạc ở huyện Y Lan (trong đó có phó trưởng công an Trúc Chí và cảnh sát Triệu Vũ Nông) đã kéo tới nhà bà Đỗ Tĩnh. Họ lục soát nhà bà và tịch thu hơn 40 sách Pháp Luân Công, một miếng thủy tinh và một miếng dán có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà Đỗ cùng chồng bị đưa tới đồn công an để thẩm vấn. Họ được trả tự do vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày.

6. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dịch Thục Anh bị sách nhiễu

Trưa ngày 7 tháng 5 năm 2022, bà Dịch Thục Anh bị sách nhiễu tại nhà riêng. Tám người của Phòng 610 quận Ôn Giang, Trung tâm Tẩy não Ôn Giang, cán bộ chính quyền thị trấn và chính quyền thôn đã cùng kéo đến và gây áp lực cho bà Dịch ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ lấy sự nghiệp học hành của con gái bà ra để uy hiếp. Hai giờ sau họ mới rời đi.

7. [Thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ] Ba học viên bị sách nhiễu

Giữa tháng 4 năm 2022, ông Vương Ngọc Chu cùng vợ là bà Bàng Toàn Lan bị cảnh sát và nhân viên cộng đồng địa phương sách nhiễu tại nhà riêng.

Ngày 30 tháng 4 năm 2022, bà Tôn Nhã Quyên đã nhận được một cuộc điện thoại của Cát Hồng Mai của Văn phòng Cộng đồng Tây Hoa Viên) yêu cầu bà Tôn ký vào một biên bản, nhưng bà từ chối. Cát Hồng Mai cùng một trợ lý cảnh sát là Vinh Bân của Đồn Công an Tây Hoa Viên đã kéo tới nhà bà Tôn vào sáng ngày 5 tháng 5 năm 2022. Họ cố chụp vài tấm hình của bà, nhưng bà Tôn đã phản kháng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/9/442317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201351.html

Đăng ngày 25-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share