Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2022] Ngày 21 tháng 4 năm 2022, bảy cư dân ở huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang đã bị bắt khi đang cùng nhau đọc bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà riêng.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

10 giờ sáng ngày 21 tháng 4, Lâu Vinh Quân (trưởng Phòng 610 huyện Ninh Hải) và hàng chục cảnh sát đã xông vào nhà bà Lý Dục Quân. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà Lý và của sáu người khách, cùng với 115 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin liên quan tới Pháp Luân Công của bà Tô Tài Hoa (một trong số các vị khách). (Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đã sử dụng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có hình thức in những thông điệp ngắn lên tiền giấy.)

Tất cả bảy học viên đều bị đưa đến Đồn Công an Dược Long. Đến tối, cảnh sát đã quay trở lại nhà bà Lý và lấy đi một máy tính mà cháu gái bà (không tu luyện Pháp Luân Công) để ở đó và một ổ cứng. Bà Lý liên tục yêu cầu cảnh sát cung cấp danh sách đồ vật tịch thu nhưng họ không thực hiện.

Bốn cảnh sát khác, trong đó có trưởng Đồn Công an Dược Long Quách Hải Ba, đã đến nhà bà Tô Tài Hoa vào buổi tối và tịch thu một máy tính của con trai bà (không tu luyện Pháp Luân Công) và các tài sản cá nhân khác. Họ từ chối cung cấp danh sách đồ vật tịch thu.

Ngày hôm sau, cảnh sát yêu cầu người nhà của các học viên đến đồn công an đón họ. Cảnh sát đe doạ sẽ giam bà Tô 15 ngày, nhưng hai tháng sau mới chấp hành.

Cảnh sát đã sách nhiễu cả bà Tô và bà Lý vào ngày 6 và 11 tháng 5. Các học viên khác bị lục soát nhà vào ngày 11 tháng 5.

Thông tin liên lạc của thủ phạm:
Lâu Vinh Quân (娄荣军), trưởng Phòng 610 Huyện Ninh Hải: +86-13906602200
Lâm Vạn Phong (林万峰), nhân viên của uỷ ban khu dân cư: +86-13968331999
Vương (王), cảnh sát của Đồn Công an Dược Long: +86-15258144906

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/1/444343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/4/201677.html

Đăng ngày 25-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share