Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 17-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Năm đại biểu của Quốc hội New Jersey đã ban hành giấy chứng nhận hoặc tuyên bố để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

2022-5-16-usa-new-jersey-5congressman-513-world-falundafa-day-02.jpg

Tuyên bố từ Nghị sỹ Donald Norcross

Bản tuyên bố có nội dung: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Jersey đang kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, ghi dấu Kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, và

“Được truyền ra bởi Sư phụ Lý Hồng Chí, Pháp Luân Đại Pháp là môn khí công cổ xưa tu luyện cả thân và tâm nhằm cải thiện sức khỏe thể chất và nâng cao đạo đức thông qua một loạt các bài tập và thiền định; và

“Trong những năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương đã tham gia và tài trợ cho các sự kiện để chia sẻ thông tin về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; và

“Kể từ năm 1992, đã có hơn 100 triệu người trên khắp thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

2022-5-16-usa-new-jersey-5congressman-513-world-falundafa-day-03.jpg

Tuyên bố từ Nghị sỹ Jefferson Van Drew

2022-5-16-usa-new-jersey-5congressman-513-world-falundafa-day-04.jpg

Giấy chứng nhận đặc biệt của Quốc hội và thư chúc mừng từ Nghị sỹ Albio Sires

2022-5-16-usa-new-jersey-5congressman-513-world-falundafa-day-06.jpg

Giấy chứng nhận đặc biệt của Quốc hội từ Nghị sỹ Donald Payne Jr.

Giấy chứng nhận từ Nghị sỹ Mikie Sherrill

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/17/443715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201395.html

Đăng ngày 25-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share