Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Toronto

[MINH HUỆ 20-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Các quan chức đắc cử ở cấp tỉnh và thành phố đã gửi thư, video và thông cáo để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đến nay, tổng cộng đã nhận được 120 bức thư, video và thông cáo. Dưới đây là thư và video từ 14 quan chức đắc cử.

Video từ Nghị viên Kevin Lamoureux

be8fd1b1a1a2087a0f781626ac61df29.jpg

Thư từ bà Robin Martin, Thành viên Hội đồng Lập pháp Ontario

Trong bức thư của mình, bà Martin viết, “Khi cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp đang kỷ niệm 30 năm hồng truyền, tôi rất vinh dự được gửi lời chúc mừng và đánh giá cao đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn về những công việc quan trọng mà các bạn đã làm trong 30 năm qua để thúc đẩy nhân quyền, hòa bình và sự tôn trọng đối với các tôn giáo thiểu số trên khắp thế giới.

“Chân-Thiện-Nhẫn, ba nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, là những giá trị phổ quát không thể thiếu trong việc đưa đất nước chúng ta và thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tích cực trong việc nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và cảnh ngộ của các nhóm tôn giáo thiểu số dưới sự đàn áp của chế độ độc tài.

“Tỉnh Ontario rất vinh dự có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, và những nỗ lực của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp trong việc không ngừng giảng rõ sự thật đã truyền động lực cho tất cả chúng tôi.”

3971381c40f888ce22e5e305b445a3cc.jpg

Thư từ bà Daisy Wai, Nghị viên tỉnh Ontario

Video chúc mừng từ Nghị viên Marilyn Gladu

477c8dfb728afb20a92ab00305cb2143.jpg

Thư từ Thị trưởng Don Allen của Thị trấn Springwater

4313f8bbfcea1b3db3854d9b0d05cf62.jpg

Thư từ Thị trưởng Marc Bondy của Thị trấn LaSalle

fa770b8b8264c751f68b5820fcab47f6.jpg

Nghị quyết từ Thị trưởng Robin Jones của Làng Westport

2810887c6e18785afa2b9b8500679990.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Darrin Thome của Thị trấn Flatrock

0727e0066a5492476f0b34239592e105.jpg

Thư từ Thị trưởng Christa Lowry của Thành phố Mississippi Mills

a6a18b61af75f5ba30dac718cfa27cb7.jpg

Thông điệp từ Thị trưởng Al Mayhew của khu vực Tây Nam Middlesex

c3e348ff44495dd17423785151df65f0.jpg

Thư từ Thị trưởng Gary McNamara của Thị trấn Tecumseh

b182fb49298f98cf7018f89a5256a496.jpg

Thông cáo do Thị trưởng Rick Milne của Thị trấn New Tecumseth ban hành

236032b54e42e3165be23ccfbf8d425c.jpg

Thư từ Thị trưởng Phil Harding của Thị trấn Hồ Muskoka

8e9852c3081c5312b7575f568094b244.jpg

Thư từ thư ký Cathy Ryder của Thị trấn Drummond, Bắc Elmsley

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/20/443836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/22/201446.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share