Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 18-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Các quan chức đắc cử ở cấp tỉnh và thành phố đã gửi thư, video và ra tuyên bố để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đến nay, tổng cộng đã nhận được 120 bức thư, video, và thông cáo. Dưới đây là thư và video của 16 quan chức đắc cử.

a40a607f5422c166f300e2842623f79c.jpg

Hàng đầu tiên, từ trái sang phải: Nghị sỹ Anna Roberts, Nghị sỹ của Đảng Bảo thủ Ted Falk, Nghị sỹ Colin Carrie, và Nghị sỹ Garnett Genuis;

Hàng thứ hai, từ trái sang phải: Nghị sỹ Mark Gerretsen, Nghị sỹ Ryan Williams, Nghị viên tỉnh Ontario, Belind Karahalios, và Nghị viên tỉnh Saskatchewan, Christine Tell;

Hàng thứ ba, từ trái sang phải: Ông Diljeet Brar, Nghị viên tỉnh Manitoba; Ông Barry Ward, Phó Thị trưởng Thành phố Barrie; Bà Natalie Harris, Ủy viên Hội đồng Thành phố Narrie; và Ông Basil Clarke, Thị trưởng Thành phố Ramara;

Hàng thứ tư, từ trái qua phải: Ông Dean Pappas, Ủy viên Hội đồng Thành phố Petersburg; Ông Basil Clarke, Thị trưởng Thành phố Sarnia; Ông Maurizio Bevilacqua, Thị trưởng Thành phố Vaughan; và Ông Ron Starr, Ủy viên Hội đồng Thành phố Mississauga.

3443c323f2b0a8b5ef7a778141dabfdd.jpg

Thư chúc mừng từ bà Anna Roberts, Nghị sỹ Ontario

Trong bức thư của mình, Nghị sỹ Anna Roberts viết: “Được chỉ dẫn bởi nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cổ xưa vượt qua các rào cản và phù hợp với mọi người từ mọi tầng lớp trong xã hội. Môn tu luyện này đã giúp người dân ở khắp nơi trên thế giới cải thiện trạng thái tinh thần và sức khỏe của họ, đồng thời thúc đẩy hòa bình và sự hài hòa.

Trong việc thúc đẩy hòa bình và hòa hợp, các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người trên khắp thế giới cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của họ.

“Tại Canada, chúng ta có đặc ân đón nhận các giá trị của sự cởi mở, đa dạng và tự do tín ngưỡng. Theo tinh thần này, thông điệp về Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn đã truyền cảm hứng cho mọi người ở mọi ngành nghề. Thông điệp này cũng là nền tảng của xã hội Canada dân chủ, vậy nên nó được người Canada đồng cảm.

“Những nỗ lực của bạn tiếp tục là động lực cho tất cả chúng ta rằng dù bận rộn đến đâu, chúng ta nên luôn dành thời gian để thúc đẩy thiện chí và những hành động nhân đạo.”

21a250289e146cdf89713f6b00bb1d6f.jpg

Thư từ ông Ted Falk, Nghị sỹ Ottawa

Video chúc mừng từ Nghị sỹ Colin Carrie

Video chúc mừng từ Nghị sỹ Garnett Genuis

40d1a65f8d60f8c7fc40db188321cb20.jpg

Thư từ Nghị sỹ Mark Gerretsen

79784a3eb0d197608d69679c259c2cca.jpg

Thư từ Nghị sỹ Ryan Williams

cd40752f68c1b02b749b702ae72c080a.jpg

Thư từ bà Belinda Karahalios, Nghị viên tỉnh Ontario

145c465135361682d19f2b11223526b7.jpg

Thư từ bà Christine Tell, Nghị viên tỉnh Saskatchewan

CHÈN VIDEO 3

Video chúc mừng từ ông Diljeet Brar, Nghị viên tỉnh Manitoba

10ab2cf196fa9174a568ec7d3756d4a0.jpg

Thư của Phó Thị trưởng Barry Ward của thành phố Barrie

a69e74021a68e924601e41eb7dee5bc3.jpg

Thông điệp từ bà Natalie Harris, Ủy viên Hội đồng Barrie

dc37f62a8b47338d6ebcc313008b3e65.jpg

Thư từ Thị trưởng Basil Clarke của Ramara

b57778e55e0093476a51658c03766b48.jpg

Thư từ ông Dean Pappas, Ủy viên Hội đồng Thành phố Peterborough

369adc559f0ead02916e43f143a41351.jpg

Thư từ Thị trưởng Michael Bradley của thành phố Sarnia

5f02f8db9d089222613b9ac03dad2480.jpg

Thư từ Thị trưởng Maurizio Bevilacqua của thành phố Vaughan

3ead58d2631043e022e1973618901d74.jpg

Thư từ ông Ron Starr, Ủy viên Hội đồng Thành phố Mississauga

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/18/443748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201394.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share