[MINH HUỆ 18-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Thị trưởng Kayce Munyeneh của Thị trấn Cheverly đã ban hành một thông cáo để tôn vinh sự kiện này.

6affd25f818f2a5796afa243460f27eb.jpg

Thông cáo từ Thị trưởng Kayce Munyeneh của Thị trấn Cheverly

Thông cáo có đoạn viết: “Bất kỳ ai cũng được hoan nghênh học Pháp Luân Công vì nguyên lý phổ quát ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ vượt qua ranh giới văn hóa, xã hội, kinh tế, và quốc gia; và

“Cheverly là một cộng đồng tuân thủ sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước, nhưng cũng chấp nhận sự đa dạng sắc tộc và cư dân từ mọi tầng lớp xã hội, đồng thời cảm thông với những người bị bức hại; và

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999 vì niềm tin của họ, ở địa phương chúng tôi có nhiều học viên chào đón tất cả các cá nhân tham gia tập luyện.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/18/443772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201398.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share