Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 16-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Sau khi 18 thành phố và một quận ban hành tuyên bố hoặc bằng khen để tôn vinh sự kiện đặc biệt này, năm thành phố khác đã ra thông cáo tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Đó là Thành phố Hoboken, Thị trấn Warren, Thị trấn Harrison, Thành phố New Brunswick, và Thành phố Burlington.

bffe5fe91541cb95ba5f0a6a0430d2f8.jpg

Thông cáo từ Thị trưởng Ranvider Bhalla của Hoboken

Thông cáo từ thị trưởng Bhalla có đoạn: “Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc bắt nguồn từ Phật giáo truyền thống. Môn tu luyện bao gồm các giáo lý đạo đức và năm bài tập nhẹ nhàng giúp cải thiện tinh thần và thể chất; và

“Được sáng lập bởi Đại sư Lý Hồng Chí, giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn; và

“Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu rộng rãi tới công chúng từ năm 1992, hiện có hơn 100 triệu người ở khoảng 100 quốc gia đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; và các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch sang 38 thứ tiếng; và

“Pháp Luân Đại Pháp giúp bảo tồn các giá trị truyền thống của con người như trung thực, cao thượng, trung thành, và vị tha; góp phần nâng cao giá trị đạo đức và chất lượng cuộc sống của người dân trong cộng đồng; Pháp Luân Đại Pháp được hướng dẫn miễn phí và tất cả mọi người đều có thể theo học.”

a271406515f1fd2dd818459bbda61e1e.jpg

Thông cáo từ Thị trưởng Sordillo của Thị trấn Warren

d0188d10444b5f0ff1a674329287e770.jpg

Thông cáo chung từ Thị trưởng Fife và Hội đồng Thị trấn Harrison

409f4ac54750600d2882e3d1c04ef838.jpg

Thông cáo từ Thị trưởng Cahill từ Thành phố New Brunswick

64d6f1c623919b6afb44c24837b173dc.jpg

Thông cáo chung từ Thị trưởng Conaway và Hội đồng Thành phố Burlington

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201361.html

Đăng ngày 23-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share