Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 16-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thị trưởng của bốn thành phố Florence, Mayfield, Elizabethtown và Richmond đã ra thông cáo tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp của các thành phố này.

d11590490247427da0176476366cec50.jpg

Thị trưởng Diane Whalen của Florence (phía trên bên trái), Thị trưởng Cathy O’Nan của Mayfield (phía trên bên phải), Thị trưởng Jeffrey Gregory của Elizabethtown (phía dưới bên trái) và Thị trưởng Robert Blythe của Richmond (phía dưới bên phải)

3d38e5ce6184b900ae30ac43312a4c64.jpg

Thông cáo từ Thị trưởng Diane Whalen của Florence

Thông cáo ghi nhận: “Vượt qua ranh giới văn hóa và quốc gia, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe tốt hơn và nội tâm bình an cho hàng triệu người trên khắp thế giới, trong đó có Kentucky; và

“Môn tu luyện cổ xưa Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992; và

“Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện toàn diện giúp nâng cao tinh thần và thể chất, bao gồm các bài tập khí công chậm rãi và tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn; và

“Các tình nguyện viên ở Kentucky đã tích cực tham gia hướng dẫn các bài tập Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về văn hóa tại nhiều sự kiện cộng đồng; và

“Trong thời kỳ hậu đại dịch đầy thách thức này, các bài tập thiền định và những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp là một lựa chọn hiệu quả cho những người đang tìm kiếm sự bình yên và phục hồi sức khỏe; và

“Năm nay ghi dấu 23 năm cuộc kháng nghị ôn hòa và những nỗ lực trên toàn thế giới nhằm chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của chế độ cộng sản đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”

7ac90cd43cc4ac43db0d2f83899b2481.jpg

Thông cáo từ Thị trưởng Cathy O’Nan của Mayfield

26fcceaaae4956f867e8602d01fcb231.jpg

Thông cáo từ Thị trưởng Jeffrey Gregory của Elizabethtown

cbf8fe8352cf9d4898e77695d9fdd8f6.jpg

Thông cáo từ Thị trưởng Robert Blythe của Richmond

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201360.html

Đăng ngày 23-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share