[MINH HUỆ 18-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và năm nay (2022) cũng là năm kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Nữ Dân biểu Eleanor Holmes Norton đã gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

ade8ed7bf98842c82318f24a54b4382f.jpg

Thư chúc mừng của Dân biểu Eleanor Holmes

Thư chúc mừng viết: “Tôi rất vui mừng chào đón Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington, D.C. Và tất cả những người tham gia hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hồng truyền.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp, một công pháp tu luyện dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công có hiệu quả tích cực đáng kể đối với việc giảm nhẹ căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới không chỉ đánh dấu một ngày đoàn kết và hòa bình ở quận Columbia mà còn trên toàn thế giới”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/18/443766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201413.html

Đăng ngày 22-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share