Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 16-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Ủy viên Hội đồng Thành phố Nithya Raman của Los Angeles đã gửi thư chúc mừng lễ kỷ niệm, và khen ngợi lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong quá trình phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

14d3b38be2e1483617d44b1f5464857b.jpg

Thư của Ủy viên Hội đồng Thành phố Nithya Raman của Los Angeles

Bức thư viết: “Thông qua nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn và chú trọng vào giác ngộ tâm linh, Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một bộ phận tích cực trong xã hội. Các bài thiền định của pháp môn này đã mang lại lợi ích cho nhiều thành viên trong cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm bảo vệ các giá trị phổ quát về nhân quyền và tự do. Họ không ngừng nâng cao nhận thức cộng đồng và phản đối cuộc bức hại đối với đức tin của mình một cách ôn hòa hơn hai thập kỷ qua. Sự can đảm và kiên định của họ thật đáng khâm phục. Nhân chuỗi ngày kỷ niệm này, Thành phố Los Angeles chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp, xin chúc những điều tốt đẹp nhất cho những nỗ lực của các bạn trong tương lai.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/洛杉矶市议员贺大法弘传30年-赞学员反迫害勇气-443665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201362.html

Đăng ngày 22-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share