Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 16-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Thị trưởng Dean J. Trantalis của Fort Lauderdale và các ủy viên thành phố đã ban hành một thông cáo chung để tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

1ba2b2a5f8cbf30c9844b28b4ee7e56f.jpg

Thị trưởng Dean J. Trantalis (ở giữa) và các ủy viên thành phố Fort Lauderdale

bb664c1b30ca8c08e437f47498c5e253.jpg

Thông cáo của Thị trưởng Dean J. Trantalis của Fort Lauderdale

Thông cáo có đoạn: “Pháp Luân Đại Pháp được gọi là một ‘môn tu luyện’ vì các học viên tu tâm tính, thân thể và tinh thần bằng cách hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn; và

“Các học viên thường có những lợi ích to lớn như nội tâm an bình, các mối quan hệ hài hòa hơn, giải tỏa căng thẳng và cải thiện sức khỏe; và“

“Pháp Luân Đại Pháp được truyền đến Florida vào năm 1996, kể từ đó, nhiều người dân Floridan đã học và đạt được những lợi ích từ môn tu luyện này. Hiện nay, các học viên và các điểm luyện công đã có mặt trên khắp tiểu bang, giới thiệu môn tập dễ học này cùng các hoạt động thú vị và miễn phí; và”

“Các bài giảng của Ông Lý Hồng Chí đã mở một con đường tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần mà ai cũng có thể học. Những lời dạy của Ông giúp mọi người trên toàn thế giới cải thiện sức khỏe, tịnh hóa tâm trí, đề cao tâm tính và mở rộng hiểu biết về cuộc sống, con người và vũ trụ; và”

“Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến từ mọi giai tầng xã hội, vượt qua ranh giới văn hóa, xã hội và quốc gia; và“

“Những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho nhân loại đã được công nhận và tôn vinh rộng rãi ở Hoa Kỳ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201346.html

Đăng ngày 22-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share