Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 15-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Các nghị sỹ và thị trưởng của nhiều thành phố của tỉnh bang British Columbia (Canada) đã gửi thư chúc mừng và tuyên bố ca ngợi Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Thư chúc mừng từ các thị trưởng

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-01--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Thị trưởng Lisa Helps của thành phố Victoria

Thị trưởng Helps viết: “Tôi rất vinh hạnh đại biểu cho thành phố Victoria gửi lời chúc mừng tới những người đang kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.”

“Tôi tán dương Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vì đã chuyển tải tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cộng đồng của chúng tôi.”

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-02--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Thị trưởng Mike Morden của thành phố Maple Rigde

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-03--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Thị trưởng Brad West của thành phố Port Coquitlam

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-04--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Thị trưởng Jack Froese của thành phố Langley

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-05--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Thị trưởng Ken Popove của thành phố Chilliwack

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-06--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Thị trưởng Rob Vagramov của thành phố Port Moody

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-07--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Thị trưởng Michelle Staples của thành phố Duncan

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-08--ss.jpg

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp của Thị trưởng Pieper của Armstrong

Thị trưởng Chris Pieper đã ban hành tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp, trong đó viết:

“Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên tắc phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, dùng phương thức vận động thể chất và đả tọa nhập tĩnh thượng thừa để đề cao cả tâm lẫn thân, tăng cường tinh thần và thể lực của con người.“

“Kể từ khi được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần cho hàng chục triệu người tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.”

“Pháp Luân Đại Pháp vượt qua rào cản về văn hóa, chủng tộc, và đóng góp vào việc xây dựng một xã hội hòa bình, khoan dung và nhân ái hơn”.

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-09--ss.jpg

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Nanaimo

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-10--ss.jpg

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Kelowna

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-11--ss.jpg

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp từ thị trấn Gibsons

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-12--ss.jpg

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố New Westminster

Thư chúc mừng từ các nghị sỹ

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-13--ss.jpg

Lời nhắn từ bà Elizabeth May, O.C., Nghị sỹ kiêm Lãnh đạo Nghị viện của Đảng Xanh Canada

Nghị sỹ May viết: “Tôi rất tôn trọng lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn, điều chỉ đạo tu luyện cho những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Tôi không chỉ sát cánh với các bạn trong lễ kỷ niệm, mà còn đoàn kết với các bạn trong cuộc chiến bảo vệ quyền thực hành tín ngưỡng của các bạn.”

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-14--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Nghị sỹ Kerry-Lynne D. Findlay

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-15--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Nghị sỹ Brad Vis

2022-5-14-western-canada-cities-falundafa-30th-anniversary-greetings-16--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Nghị sỹ Marc Dalton

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/443580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201336.html

Đăng ngày 20-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share