Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 12-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và cũng là kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. 12 thị trấn ở New Jersey đã tuyên bố kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm thị trấn Roxbury, khu hành chính Watchung, khu hành chính Raritan, thị trấn Bridgewater, thị trấn Millburn, thị trấn Wayne, khu hành chính Somerville, thị trấn Denville, thị trấn Old Bridge, thị trấn Lyndhurst, thị trấn East Brunswick, và khu hành chính Manville.

5641047d8832e313ec67ff1a7a543953.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Jim Rilee, thị trấn Roxbury

Bản tuyên bố ghi nhận: “Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch ra 38 thứ tiếng, và hàng triệu người trên thế giới đã trải nghiệm những cải thiện về thể chất, tinh thần và nâng cao đạo đức thông qua môn tu luyện.“

“Năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cấm tập Pháp Luân Công do sự phổ biến nhanh chóng của môn tu luyện này.”

“Các học viên Pháp Luân Công đã tiếp tục thể hiện những nỗ lực ôn hòa để bảo vệ nhân quyền và phẩm giá khi đối mặt với sự đàn áp, và đã nhận được sự ủng hộ từ chính phủ và người dân trên toàn cầu.”

ff0efe148458c9389da6f09db42ad2ab.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Keith S. Balia, khu hành chính Watchung

Bản tuyên bố viết: “Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc, và đóng góp vào nguyện vọng phổ quát về một xã hội hòa bình, khoan dung và nhân ái hơn, đồng thời đã nâng cao phúc lợi của người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.“

“Ngày càng có nhiều công dân Hoa Kỳ theo học môn tu luyện này, vì sự khẳng định trong cam kết cải thiện sức khỏe tâm trí, thân thể và tinh thần bằng cách thanh lọc tâm hồn, tiếp thêm sinh lực cho cơ thể và nỗ lực tạo ra các cộng đồng tốt đẹp.”

3e0b741544cf86e4c5952614e73d5133.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Zachary R. Bray, khu hành chính Raritan, quận Somerset

Bản tuyên bố viết: “Sư phụ Lý Hồng Chí đã giúp hàng trăm triệu người trên khắp thế giới cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của họ thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Sư phụ Lý Hồng Chí ban truyền Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên ở Trung Quốc, và hiện nay nhiều người ở mọi lứa tuổi, ngành nghề và chủng tộc trên 80 quốc gia công nhận Ngài là Đại sư Quốc tế.”

f7387ad865da53a3eb792e95cb76fde2.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Matthew C. Moench, thị trấn Bridgewater

a3afcef49013493e0377c0e1e481914a.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Maggee Miggins, thị trấn Millburn

16245d612d56edd63fa0caba4ac263aa.jpg

Tuyên bố của thị trấn Wayne

583b1cfb8288e1b47be44ec34f9ceff5.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Dennis Sulliva, khu hành chính Somerville

21fbd237a8257c81c4c10b0919cfbcb7.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Thomas W. Andes, thị trấn Denville

46678d73de95d0d0d83bcc0585797664.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Owen Henry, thị trấn Old Bridge

dd2c146dfaffd95d86f15357ab8284f5.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Robert B. Ghngeruso, thị trấn Lyndhurst

4ebd710fdc3b7193c6f723fe01ee2ef0.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Brad J. Cohen, thị trấn Đông Brunswick

785da2e9358f6caeaf1e4246738597b6.jpg

Tuyên bố của khu hành chính Manville

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/美国新泽西十二市褒奖-宣布法轮大法日-442997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/14/200955.html

Đăng ngày 17-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share