Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 12-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là ngày kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Thị trưởng Aftab Pureval của thành phố Cincinnati đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố này.

9a025be4f2e4e7a43b9b41264adceafd.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Aftab Pureval của thành phố Cincinnati

Tuyên bố có đoạn: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tác động đến cuộc sống của từng cư dân thành phố Cincinnati nói riêng và toàn thế giới nói chung, trong thời điểm khó khăn này. Các bạn đã hướng dẫn luyện các bài công pháp, cung cấp thông tin về sức khỏe thông qua các hội thảo trực tuyến miễn phí, các chương trình văn hóa, các điểm luyện công ngoài trời, và các việc làm cá nhân khác. Nhiều người nhận thấy môn tu luyện này có thể cải biến cuộc sống của họ thành tốt đẹp hơn.”

“Trong sự kiện vinh danh Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp kỷ niệm 30 năm sáng lập pháp môn này, chúng tôi đặc biệt muốn ghi nhận di sản sống của chân và thiện mà các học viên không ngừng mang đến cho thế giới khi kiên định đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Chúng tôi cảm thấy những người đang sống trong tự do như chúng ta nợ sự hy sinh của họ, và điều này sẽ được ghi nhớ bởi tất cả chúng ta, những người tham gia kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người theo học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã có những chuyển biến tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/442891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/14/201047.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share