Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 12-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và năm nay đánh dấu 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Thị trưởng Barbara J. Spaeth của thành phố Mason đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố.

c6b80d86eb840798c3213a1ecd249ca7.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Barbara J. Spaeth của thành phố Mason

Tuyên bố có đoạn: “Pháp Luân Đại Pháp đã vượt khỏi ranh giới văn hóa và quốc gia để nâng cao sức khỏe và mang lại sự yên bình trong tâm cho hàng triệu người trên khắp thế giới, trong đó có Ohio.”

“Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện toàn diện để cải thiện tinh thần và thể chất, bao gồm các bài tập khí công khoan thai cùng với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

“Các tình nguyện viên ở Ohio vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về văn hóa tại nhiều sự kiện của cộng đồng.”

“Trong giai đoạn hậu đại dịch khó khăn này, các bài tập thiền định và lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến một lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm bình yên và phương pháp chữa bệnh.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ohio trân quý quyền tự do tín ngưỡng, trong khi ở Trung Quốc, các đồng tu của họ vẫn phải tiếp tục đứng lên đòi quyền tự do bằng những hình thức ôn hòa, dẫu phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của chế độ cộng sản kể từ năm 1999.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người theo học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã có những chuyển biến tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/443010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/14/201048.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share