[MINH HUỆ 14-05-2022]

Thế nhân minh bạch chân tướng tại các thành phố và huyện thị dưới đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Xương Bình, Bắc Kinh; An Dương, Hà Nam; Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Sa Bình Bá, Trùng Khánh; Vân Nam; Bộc Dương, Hà Nam; Bổn Khê, Liêu Ninh; Liêu Dương, Liêu Ninh; Thư Lan, Cát Lâm; Bắc Kinh; Tương Dương, Hồ Bắc; Yên Đài, Sơn Đông (02); Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh; Thọ Quang, Duy Phường, Sơn Đông; Huyện Tân Tân, Phủ Thuận, Liêu Ninh; Huyện Đại Trúc, Tứ Xuyên; Đằng Châu, Tảo Trang, Sơn Đông; Quý Dương, Quý Châu; Liêu Nguyên, Cát Lâm (02); Hồ Nam; Quảng Tây (02); Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Huyện Lâm Cù, Duy Phường, Sơn Đông

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/明真相世人恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443319.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share