[MINH HUỆ 14-05-2022]

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các thành phố và huyện thị sau đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! ​

Bảo Kê, Thiểm Tây; Đại Liên, Liêu Ninh; Trùng Khánh; Thiệu Dương, Hồ Nam; Hoài Nhu, Bắc Kinh (03); Thâm Quyến, Quảng Đông; Duy Phường, Sơn Đông; Hình Đài, Hà Bắc; Sơn Đông; Hoàng Cô, Thẩm Dương, Liêu Ninh; Lai Vu, Sơn Đông; Thượng Hải; Phụng Hiền, Thượng Hải; Huyện Trương Bắc, Trương Gia Khẩu, Hà Bắc; Liêu Nguyên, Cát Lâm; Hứa Xương, Hà Nam; Hòe Ấm, Tế Nam, Sơn Đông; Quý Dương, Quý Châu; Vọng Đô, Bảo Định, Hà Bắc; Thị trấn Thái Dục, Đại Hưng, Bắc Kinh; Bình Cốc, Bắc Kinh


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大法小弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443346.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share