[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục tại các tỉnh dưới đây ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Sơn Đông (9); Bắc Kinh (2); tỉnh Quảng Đông (1); tỉnh Liêu Ninh (2); tỉnh Hắc Long Giang (3); tỉnh Hà Bắc (1); tỉnh Vân Nam (1); tỉnh Hồ Nam (1); tỉnh Cát Lâm (1); Tây Nam (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/教育系统大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–443420.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share