[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp công tác trong các ngành nghề khác nhau tại các thành phố và địa khu dưới đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Cục Lâm nghiệp Lâm Khẩu, tỉnh Hắc Long Giang; Mỏ dầu Thắng Lợi, Sơn Đông (03); Hệ thống Ngân hàng Đại Khánh, Hắc Long Giang; Ngành đường sắt tại Đại Lục; Sơn Đông; Mỏ dầu Thắng Lợi, Đông Doanh, Sơn Đông; Nhà máy ô tô Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm; Cục Lâm nghiệp Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang (02); Ngành công nghiệp thực phẩm ở Liêu Ninh; Lực lượng vũ trang ở Trùng Khánh; Hệ thống Ngân hàng Nam Dương, Hà Nam; Mỏ dầu Hoa Bắc, Nhậm Khâu, Thương Châu, Hà Bắc (02); Mỏ dầu Liêu Hà; Ngành Kỹ thuật Xây dựng ở tỉnh Quảng Đông; Ngành sản xuất Thuốc lá ở châu tự người Di ở Lương Sơn, Tứ Xuyên; Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Hà Bắc; Ngũ Đại Liên Trì, Hắc Hà, Hắc Long Giang; Ngành Bưu chính Thiểm Tây; Hệ thống tài chính Đông Xương Phủ, Liêu Thành, Sơn Đông; Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ở Sơn Đông; Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nghỉ hưu tại một doanh nghiệp ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; Thiên Tân; Nhà máy ở thành phố Quý Dương, Quý Châu; Nhà máy sản xuất dầu số 10 của mỏ dầu Đại Khánh, Hắc Long Giang; Quý Dương, Quý Châu; Ngành khai thác than ở Quý Châu; Mỏ dầu Trung Nguyên, Bộc Dương, Hà Nam; Quý Châu

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/各行业大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-32条–443336.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share