[MINH HUỆ 14-05-2022]

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các thành phố và huyện thị sau đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ: ​

Lai Dương; Miên Dương; Thanh Đảo; Lai Vu; Vân Nam; khu Hoàng Cố; Tân Tần; Đường Sơn; Liên Sơn; Hưng Ninh; huyện Mộng Dương (2); Nội Mông (3); Ba Hà; Quảng Châu; Bình Nam Thiệu; Xương Bình; thành phố Thạch Gia Trang; Diêm Châu; Nam Môn; Đại Lục; Tùy Hóa; Phật Sơn; Đại Liên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大法小弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443415.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share