[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp làm việc trong hệ thống giáo dục tại các thành phố và huyện thị dưới đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Nam Dương; Giai Mộc Tư; Đại học Thượng Hải; Giang Bắc; Xương Bình; Thượng Hải; Miên Dương; Sơn Đông; Uy Hải; khu tự trị Nội Mông Cổ; Chiêu Viễn, Yên Đài; Thạch Gia Trang; Nam Sung; Đại lục; Nam Sung; Cát Lâm; Nhiêu Dương; Hợp Phì; Quý Châu; Đại học Quý Châu; Liêu Ninh; Nam Sung; Lang Phường; Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/教育系统大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443355.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share