[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp làm việc trong các ngành nghề khác nhau tại các thành phố và địa khu dưới đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Hệ thống tài vụ tại Tế Nam; hệ thống thủy lợi tại Trường Xuân; hóa thạch tại Thương Châu; ngành xuất bản tại Sơn Đông; hệ thống bảo an tại Đại lục; giới nghệ thuật Sơn Đông; hệ thống thủy lợi tại Sơn Đông; ngành y tế tại Lai Dương; hệ thống vệ sinh Cáp Nhĩ Tân; Cục Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc thứ 11 (3); đệ tử Đại Pháp quay trở lại tu luyện tại Liêu Ninh; đệ tử làm việc trong xí nghiệp Chiêu Viễn đã nghỉ hưu; tập đoàn Tân Khoáng tại Thái An (2); ba đệ tử Đại Pháp làm việc trong ba ngành nghề khác nhau tại Đại lục; Nhà máy sản xuất dầu số 9; hệ thống đường công cộng Duy Phường; Cục Lâm nghiệp Hà Bắc; hệ thống ăn uống Liêu Ninh; hệ thống thuế Đại lục; một kế toán tại Đại lục; quặng dầu Hoa Bắc; ngành thiết kế sân vườn Đại lục; công ty nước ngoài chi nhánh Thượng Hải; Mỏ dầu Liêu Hà; công ty điện Tây An; ngành ô tô Thượng Hải; ngành tin tức Bắc Kinh; ngành kế toán Thâm Quyến; ngành công nghệ IT Thượng Hải.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/各行业大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-33条–443408.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share