[MINH HUỆ 14-05-2022]

Thế nhân minh bạch chân tướng tại các tỉnh dưới đây ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Tứ Xuyên (1); thành phố Thiên Tân (2); tỉnh Hà Bắc (2); Bắc Kinh (16); tỉnh Hắc Long Giang (1); tỉnh Cát Lâm (1); Nội Mông Cổ (1); tỉnh Sơn Đông (2); tỉnh Quảng Đông (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/明真相世人恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443440.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share