[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn thuộc các tỉnh dưới đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Hà Bắc (8); tỉnh Sơn Đông (7); Bắc Kinh (1); tỉnh Hắc Long Giang (2); tỉnh Cát Lâm (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/乡村大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443446.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share