[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thượng Hải, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thượng Hải (11); Dương Phố (03); Phố Đông (07); Côn Sơn; Phụng Hiền (02); Bảo Sơn

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/上海大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443329.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share