[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh (03); Đại Hưng (02); Hoài Nhu (03); Thị trấn Hoàng thôn, Hoài Nhu (05); Thị trấn Kiều Tử, Hoài Nhu; Thông Châu; Mật Vân (02); Nam Khẩu, Xương Bình (02); Phong Đài (03); Triêu Dương; Thạch Cảnh Sơn; Thạch Viên, Thuận Nghĩa; Thị trấn Thái Dục, Đại Hưng; Trường Tử Doanh trấn, Đại Hưng


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443335.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share