[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trùng Khánh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trùng Khánh (06); Huyện Phong Đô (04); Đại Độ Khẩu, Trường Thọ (02); Phù Lăng (02); Đại Túc; Du Bắc (04); Giang Bắc (04); Bích Sơn; Sa Bình Bá

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/重庆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443444.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share