[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trùng Khánh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trùng Khánh (08); Cửu Long Pha (02); Du Bắc (03); Bắc Bội; Ba Nam (02); Giang Bắc (03); Giang Tân (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/重庆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–443369.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share