[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thiên Tân, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thiên Tân (07); Tân Hải; Tân Thành; Đông Lệ; Hà Tây; Vũ Thanh (04); Bạch Cổ Truân, Vũ Thanh; Hà Bắc; Tây Thanh; Hà Đông; Kế Châu, Bắc Thần; Hán Cô, Tân Hải; Ninh Hà; Bắc Thần

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/天津大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443434.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share