[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trùng Khánh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trùng Khánh (05); Cửu Long Pha (03); Bích Sơn (03); Sa Bình Bá (03); Phù Lăng; Du Trung; Vĩnh Xuyên; Du Bắc (03); Nam Sơn; Đồng Nam; Giang Bắc

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/重庆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443425.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share