[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thượng Hải, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thượng Hải (14); Mẫn Hành (03); Phố Đông (03); Tùng Giang; Hoàng Phố; Tĩnh An; Kim Kiều, Phố Đông; Gia Định; Phổ Đà

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/上海大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443405.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share