[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trường Xuân (18); Du Thụ (02); Huyện Nông An (07); Nhị Đạo (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/长春大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-29条–443370.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share