[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thiên Tân, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thiên Tân (02); Ninh Hà (02); Vũ Thanh (03); Hồng Kiều (03); Hà Bắc; Bảo Trì (04); Bắc Thần (02); Các quận Bắc Thần, Hòa BÌnh và Hòa Bắc; Đường Cô, Tân Hải; Tây Thanh; Đông Mã Quyển, Vũ Thanh; Hà Tây (02); Hoàng Hoa Điếm, Vũ Thanh; Bắc Truân, Vũ Thanh (02)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/天津大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443414.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share