[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thiên Tân, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thiên Tân (05); Ninh Hà; Tân Hải (04); Nam Khai (02); Vũ Thanh (03); Hà Đông; Các quận Hà Đông, Hà Bắc, Hà Tây, Hồng Kiều và Nam Khai; Tân Hải; Nam Khai (02), Hà Đông (02); Hà Tây (02); Hòa Bình


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/天津大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443344.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share