[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hồ Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hồ Bắc; Vũ Hán (04); Hán Xuyên, Hiếu Cảm; Kinh Môn; Vũ Xương; Hy Thủy, Hoàng Cương; Hậu Hồ, Vũ Hán; Thiên Môn; Xích Bích, Hàm Ninh (02); Tương Dương (02); Vũ Xương, Vũ Hán; Hoàng Mai, Hoàng Cương; Dương La, Vũ Hán; Hán Dương, Vũ Hán (04); Hy Thủy; Đông Hồ, Vũ Hán; Hàm Ninh; Hoàng Cương (02); Kiều Khẩu, Vũ Hán; Nghi Xương; Tùy Châu

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/湖北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-30条–443459.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share