[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực sau đây ở Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và Việt Nam chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hồng Kông; Nhóm học Pháp ở Hồng Kông; Đào Viên, Đài Loan; Ma Cao; Hiệp hội Giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp Đài Loan; Gia Nghĩa, Đài Loan; Việt Nam (02); Đệ tử Đại Pháp Đại lục tạm trú ở Việt Nam

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/台湾、香港、澳门、越南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-443534.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share