[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực sau đây ở Nhật Bản chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nhật Bản (02); Tokyo; Toshima, Tokyo; Điểm luyện công Ueno ở Tokyo; Kanagawa; Osaka; Kyushu; Gunma; Saitama; Nagoya

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/日本大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-443536.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share