[MINH HUỆ 13-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Sơn Đông (1); thành phố Truy Bác (2); thành phố Hà Trạch (2); Liêu Thành (1); thành phố Yên Đài (9); thành phố Thái An (3); Đông Doanh (1); Vũ Thành (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–443049.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share