[MINH HUỆ 13-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Liêu Ninh (6); thành phố Phủ Thuận (3); huyện Tân Tân (7); thành phố Mật Sơn (3); thành phố Liêu Dương (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/辽宁大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–443052.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share