[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp từ hệ thống tư pháp ở Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Đại Lục (4); Trường Xuân, Cát Lâm (2); Thiểm Tây; Bắc Kinh (3); Giang Tô (2); Đại Khánh, Hắc Long Giang; Liêu Ninh; Hàm Đan, Hà Bắc; Lang Phường, Hà Bắc; Hồ Nam; Sơn Đông (2); Hắc Long Giang (2).

Nhóm học Pháp ở Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/大陆司法系统大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–443125.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share