[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các tiểu đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Đại Lục (2); An Sơn, Liêu Ninh (3); Bắc Kinh; Trường Xuân, Cát Lâm (2); Hành Thủy, Hà Bắc; Uy Hải, Sơn Đông; Giang Bắc, Trùng Khánh (3); Trịnh Châu, Hà Nam; Sâm Châu, Hồ Nam; Hắc Long Giang (2); Nam Sung, Tứ Xuyên (2); Nhạc Dương, Hồ Nam (2); Hành Dương, Hồ Nam (2).

Nhóm học Pháp ở Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/大法小弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443128.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share