[MINH HUỆ 13-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu dưới đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Hồ Bắc (4); thành phố Vũ Hán (10); thành phố Hoàng Cương (9); châu Ân Thi (1); thành phố Tương Dương (1); thành phố Thiên Môn (2); thành phố Hoàng Thạch (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/湖北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–443051.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share