[MINH HUỆ 13-05-2022]

Học viên mới tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Trung Quốc Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Doanh Khẩu, Liêu Ninh; Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc; Hán Trung, Thiểm Tây; Thiên Tân; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Phòng Sơn, Bắc Kinh; Thành Đô, Tứ Xuyên; Đại Hưng, Bắc Kinh; Trương Gia Khẩu, Hà Bắc; Nam Sung, Tứ Xuyên (02); Hán Trung, Thiểm Tây; Thẩm Dương, Liêu Ninh; Thạch Gia Trang, Hà Bắc (02); Xương Bình, Bắc Kinh; Quý Châu; Hắc Long Giang; Quý Dương, Quý Châu; Quảng Châu; Bắc Kinh;  Tấn Thành, Sơn Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/新学员恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443138.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share