[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp từ các ngành nghề ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Mỏ dầu Thắng Lợi, Sơn Đông; Công nghiệp xây dựng ở Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; Cục Lâm nghiệp Lâm Khẩu, tỉnh Hắc Long Giang; Hệ thống tài chính tỉnh Liêu Ninh; Doanh nghiệp cá thể ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; Hệ thống đường cao tốc tỉnh Liêu Ninh; Hệ thống bưu điện tỉnh Liêu Ninh; Hệ thống đường sắt Đạt Châu của Cục Đường sắt Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; Nhà máy ô tô ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Công ty TNHH Công nghiệp Tàu thủy ở Sơn Hải Quan, Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc; Ngành kiến trúc ở Bắc Kinh; Công nghiệp xây dựng ở huyện Cảo Thành, Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Hệ thống đào tạo ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Nhà máy sản xuất lốp xe ở Triều Dương, Liêu Ninh; Ngành xuất bản và phân phối ở Trung Quốc (2); Hệ thống y tế Trung Quốc; Thay mặt các đệ tử Đại Pháp ở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc; Mỏ dầu Thắng Lợi, Đông Doanh, Sơn Đông (2); Công nghiệp xây dựng ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc; Hệ thống y tế Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam; Tập đoàn Cục Đường sắt Quảng Châu Quảng Đông Trung Quốc; Mỏ dầu Thắng Lợi; Ngành công nghệ thông tin ở tỉnh Tứ Xuyên; Cục Lâm nghiệp Hoa Nam, Hắc Long Giang; Ngành y tế tỉnh An Huy; Mỏ dầu Trung Nguyên

Điểm tài liệu ở Mỏ dầu Trung Nguyên.

Nhóm học Pháp ở Hệ thống đường sắt Lan Châu, Cam Túc; Mỏ dầu Liêu Hà; Mỏ dầu Trung Nguyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/各行业大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-33条–443116.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share