[MINH HUỆ 13-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Hắc Long Giang (6); thành phố Hạc Cương (2); thành phố Tuy Hóa (5); huyện Hữu Nghị (1); thành phố Song Áp Sơn (2); thành phố Y Xuân (5); thành phố Hắc Hà (3); thành phố Yên Đài (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443054.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share